SHERBIMET

 

"POLSAIZ" ju ofron:
- Ruajtien dhe sigurimin e objekteve si: shtepi banimi, biznese te vogla dhe te mesme. biznese te medha, fabrika, magazina si dhe objekte te rendesise te vecante si banka, institucione shteterore, arkivat etj. Kjo polici ofron ruajtjen e objekteve me Sisteme te sigurise te larte qe do te thote, me pak njerez ne ruajtien e objekteve, informacion te plote dhe i arkivuar si dhe kosto me te ulet financiarisht, duke perdorur teknologjiine e koheve te fundit.


 

Sherbimet qe mbulon Shoqeria �POLSAIZ� jane:
1.Sigurimi fizik i objekteve.
2.Shoqerimi i vlerave monetare dhe materiale, duke vene ne dispozicion mjetet e saj.
3.Sigurimin e objekteve me roje fizike dhe paisje elektro-sinjalizuese, kamera vezhgimi etj.

Shoqeria �POLSAIZ�, � Ka eksperience 15 vjecare ne ruajtjen e objekteve te rendesishme dhe personave fizik e juridik. Gjithashtu ajo ka mardhenje shume te mira dhe korrekte me policin e shtetit duke garantuar sigurine tuaj.


-Shërbim ruajtje objektesh me punonjës shërbimi (roje), pajisje sinjalizuese dhe kamera vëzhgimi që monitorohen në një sallë operative të shoqërisë.


-Sigurim fizik i personave (VIP) me truprojë (bodyguard).


-Kryen detyra të caktuara me partnerët e saj kontraktues duke ofruar një shërbim rigoroz të mbështetur në aparatura bashkëkohore.


-Grup i gatshëm 24-orë me automjete.


-Shoqeria �POLSAIZ� kryen shërbim me të gjitha mjetet në bazë të ligjit për shoqëritë e ruajtjes dhe sigurisë fizike të cilat janë: armatimi, mjete speciale, kontrolli, vëzhgimi sinjalizues, radiokomunikimi, etj.


-Deri më sot Shoqeria �POLSAIZ� ka nën kujdesje 26 objekte ekonomike dhe arësimore në qytetet Fier, Tirane, Lushnje dhe Patos.

 

 

Copyright © 2009 Policia Private "POLSAIZ"   All rights reserved.

POLICIA PRIVATE "POLSAIZ"