Miresevini ne faqen tone


Policia Private "POLSAIZ"
siguron : ruajtje objektesh, personi fizik dhe juridik te shtetasve shqipetar e te huaj. sherbim korrekt, ndershmeri, partneritet.


 

"POLSAIZ" qe nga koha e krijimit te saj mban marredhenie te drejta kontraktuale me kontraktuesit dhe me nen kontraktuesit duke i garantuar nje seriozitet ne sherbim dhe korrektesi ne zbatimin e kontrates se perbashket. �POLSAIZ�, gjate aktivitetit te saj eshte shquar per korrektesi ne kryerjen e detyrave te caktuara nga partneret e saj kontraktues duke ushtruar nje sherbim rigoroz te mbeshtetur ne aparaturat dhe paisjet me moderne te kohes.

 

Stafi i Policse "POLSAIZ" eshte i perbere nga persona te specializuar dhe qe kane nje pervoje te gjate ne institucione shteterore qe kane te njejten specifike me SH.R.S.F.

 

Shoqeria "POLSAIZ" duke verejtur qe ne te gjitha vendet perendimore terrorizmi po perhapet duke sulmuar biznese dhe institucione, filloi te perdorte teknologjine (Security System) ne parandalimin e akteve terroriste dhe personave te pa deshiruar. Ne kete menyre ne i garantuam Bizneseve nje siguri me te madhe. Per sa i perket aktiviteteve (ruajtjen e objekteve) Policia Private "POLSAIZ" ka lidhur kontrate qe me 1999 e deri me sot me 14 kompani dhe biznese per ruajtjen e ambjenteve e te magazinave te tyre.

 

Shoqeria "POLSAIZ" ne mjetet e ruajtjes se saj ka armet luftarake si dhe sistemin e nderlidhjes se saj ne kanale private nderlidhjeje , gjitashtu shoqeria jone ka mare persiper ruajtjen fizike e personave te ndryshem te huaj qe kane qene per vizita personale ne Republiken e SHQIPERISE .

Shoqeria �POLSAIZ� vendos ne dispozicion te partnereve kontraktues gjithe potencialin e vet intelektual, teknik dhe fizik.
-Sistem nderlidhje me radiokomunikim
-Armatim luftarak dhe paisje nervoparalizuese.
-Grupin e gatshem te nderhyrjes se shpejte te paisur me mjete te shpejta levizese, armatim personal, radio komunikimi, veshje antiplumb etj.
-Makina te blinduara per transport te vlerave monetare dhe materiale.
-Roje fizike te licensuara nga komisariatet perkatese.

Grupi i nderhyrjes se shpejte me persona te armatosur dhe gjithe mjetet e duhura , funksionon non stop. Te kualifikuar dhe te provuar ne raste konkrete, rrisin fuqine dhe besimin e gjithe kompanise �POLSAIZ� pran jush. Shoqeria�POLSAIZ�, � e paisur me mjete sinjalizuese , kamera elektronike dhe sisteme alarmi funksionon ne nje sistem operimi non stop e cila ka ne cdo kohe grup te gatshem per nderhyrje te shpejte kur kerkohet nga klientet e saj.

 

Administratori
Sokol Shehu
Policia Private "POLSAIZ" SH.R.S.F.


 

Copyright © 2009 Policia Private "POLSAIZ"   All rights reserved.

POLICIA PRIVATE "POLSAIZ"